U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier

Alle rode velden zijn verplicht in te vullen.

Alle doorgegeven informatie wordt opgenomen in ons databestand en is alleen voor eigen gebruik bestemd. U hebt steeds recht op inzage en correctie.

Persoonlijke gegevens
Gegevens organisatie
Ik wens deze opleiding als volgt bij te wonen:
Inschrijvingsgeld & betaling
Voor sommige opleidingen geldt een specifieke kortingsregeling. Indien u hiervoor in aanmerking meent te komen, gelieve hieronder het passende inschrijvingsgeld te selecteren.
Selecteer op welke wijze u wenst te betalen.
Betalingen via KMO-portefeuille of met opleidingscheques worden enkel aanvaard als aan de nodige voorwaarden voldaan is.
Wenst u een factuur te ontvangen?
Indien u een factuur wenst te ontvangen, duid dan het facturatie-adres aan.
Indien u vrij beroep uitoefent via het zelfstandigenstatuut, vul dan uw ondernemingsnummer in.
Documenten
U kunt hier verschillende attachments meegeven zoals pasfoto, diploma, motivatiebrief, …
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden permanente vorming - KU Leuven, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.
Bij annulering tot de uiterste inschrijfdatum wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van 25 EUR) als vergoeding voor administratiekosten. Na die datum blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kan zich laten vervangen na schriftelijke melding en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de begindatum.
Hoeveel is één plus één? (antwoord in cijfers)