U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen Kalender

Kalender

december 2015 | januari 2016 | februari 2016 | maart 2016 | april 2016 | mei 2016 | lopende | worden hernomen |

december 2015

02/12/2015 Leiderschap voor verandering

03/12/2015 Eindejaarsdiner Vastgoedkunde KU Leuven met de heer Bart Verhaeghe

07/12/2015 Naar een meetbaar strategisch beleid

07/12/2015 Actualia milieuwetgeving. Recente wijzigingen in de milieuwetgeving praktisch toegelicht

07/12/2015 Geld als middel, niet als doel: Anne Snick over alternatieve muntsystemen

07/12/2015 Lessen voor de XXIste eeuw - Circulaire economie: een economie zonder schaarse grondstoffen?

07/12/2015 Strafrecht en strafprocesrecht grondig hervormd door Potpourri II

07/12/2015 Op de vlucht. Vluchtelingen en de perspectieven op zorg

08/12/2015 Wat is ... radicalisme? Syrië en Syriëgangers: internationaal conflict, lokale uitdaging

10/12/2015 Psychotherapie bij mensen met een verstandelijke handicap: DOENbaar?

10/12/2015 Psychiaters nodigen uit: Dr. An Mariman "Abnormale moeheid"

14/12/2015 Lessen voor de XXIste eeuw - Nieuwjaarsrecepties, studentencantussen en alcoholverslaving

14/12/2015 De nieuwe schenk- en erfbelasting

17/12/2015 Het (on)Verenigd Koninkrijk

januari 2016

18/01/2016 Terugkomdag voor vertrouwenspersonen

18/01/2016 -
14/03/2016
Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving Kortrijk

19/01/2016 -
10/05/2016
Ethiek op de werkvloer Getuigschrift referentiepersoon ethiek

20/01/2016 -
09/03/2016
Vastgoed Portfoliobeheer Buy, sell or hold?

25/01/2016 De Potpourri-wet I van 19 oktober 2015

26/01/2016 Infectieziekten: Infecties in de lift! - Wat moet de huisarts/specialist weten over de ziekte van Lyme en HIV-zorg?

28/01/2016 Hoe uw raad van bestuur professionaliseren? Corporate Governance in een vzw

28/01/2016 -
15/12/2016
Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2016

februari 2016

08/02/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Nucleaire technologie in de 21ste eeuw. Zijn onze kerncentrales aangetast? Wat met onze nucleaire afvalstoffen?

15/02/2016 Notariaat - Fiscaal

15/02/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Knoei niet met wrijving! de dreiging van geïnduceerde aardbevingen

16/02/2016 -
22/03/2016
Real Estate in Excel Basiscursus vastgoedrekenen - Leuven

17/02/2016 -
23/03/2016
Denkend geloven Tussen fundament en fundamentalisme: een moeizame dialoog - Leuven

18/02/2016 Broodje Vastgoed @ Cushman & Wakefield: Verschuivingen in de Brusselse kantorenmarkt

18/02/2016 -
19/05/2016
Praktische aspecten van vastgoed - Basiscursus voor de professional

22/02/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Visuele literatuur

23/02/2016 Infectieziekten: To vaccinate or not to vaccinate? - Preventiebeleid voor de bevolking en de zorgverlener: vaccinaties en postexposure profylaxe

25/02/2016 Apothekers in dialoog met hun raadgevers. De toekomst van uw apotheek

26/02/2016 -
11/03/2016
BTW en vastgoed - Kortrijk

29/02/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Opgroeien in een seksuele mediacultuur. De impact van seksualisering en pornificatie op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten

maart 2016

01/03/2016 -
17/03/2016
Dringend gezocht: een nieuwe solidariteit! Intergenerationele sociale zekerheid - Duurzame klimaatoplossingen - Solidaire vrijwilligers

03/03/2016 Lezing Leo Van Broeck: Grondgebruik, stedelijkheid en densiteit

07/03/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Topsporters wetenschappelijk begeleiden: op zoek naar het kleinste verschil

08/03/2016 Dictatuur van de autonomie

09/03/2016 Wat is ... neoliberalisme?

10/03/2016 Hoogsensitiviteit 2016

14/03/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Leukemie: spellingsfouten in de DNA code

14/03/2016 Themis - Familiaal Vermogensrecht

21/03/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Waarschijnlijkheid: objectieve kansen en subjectieve graden van overtuiging

24/03/2016 Broodje Vastgoed @ Bringme, Leuven - De onstuitbare opmars van facility- en hotelservices in residentiële ontwikkelingen

april 2016

18/04/2016 Themis - Straf- en Strafprocesrecht

20/04/2016 PETRUS ALAMIRE Polyfonie in klank en beeld

26/04/2016 -
24/05/2016
Overnemen / overlaten van een vennootschap

28/04/2016 Broodje Vastgoed @ Berquin Notarissen - De verkoop van vastgoed "acte en main": Wat als de verkoper alle kosten draagt?

mei 2016

23/05/2016 -
30/05/2016
Apothekers in dialoog met hun raadgevers Boekhouding voor apothekers

23/05/2016 Notariaat - Rechtspersoon

Lopende opleidingen:

Opleidingen die hernomen worden: