U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Rentabiliseren van het personeel in de apotheek. Apothekers in dialoog met hun raadgevers

Rentabiliseren van het personeel in de apotheek. Apothekers in dialoog met hun raadgevers

Deze opleiding kadert binnen de opleidingsreeks "apothekers in dialoog met hun raadgevers" die tot doel heeft een gedegen academische achtergrond met de apothekers mee te geven teneinde het hen mogelijk te maken met hun diverse raadgevers, zoals daar zijn de boekhouder, de bankier, de vertegenwoordiger, het personeel, .. te kunnen overleggen.

Opleidingsvorm
In eerste instantie is er veel aandacht voor de vragen van de deelnemers en wordt er zeer interactief gewerkt. De docent brengt heel wat kennis in vanuit zijn (vooral ook praktische) achtergrond. Deze wordt getoetst aan de ervaringen van de deelnemers. Er worden voorbeelden uitgewerkt en vaardigheden worden geoefend. Een mix dus van academische inhoud en vooral veel praktische toepassingen. Na afloop van de opleiding kan iedereen meteen aan de slag om de eigen personeelsaanpak te verbeteren.

Docent
Dirk De Vos, Bachelor in het Sociaal Werk en Psycholoog
Docent Personeelsmanagement
Opleidingscoördinator Bachelor Sociaal Werk
KATHO departement IPSOC

Inhoudelijk coördinator en moderator
Marc Feys, Groep NBA

Doelstellingen

Tijdens deze tweedaagse opleiding willen we u een aantal kaders aanreiken voor een optimale inzet van uw medewerkers in de apotheek. Daarbij is de concrete en dagdagelijkse werksituatie in de apotheek het vertrekpunt. Heel praktische instrumenten worden aangereikt om op een efficiënte manier te werken aan excellente werkresultaten op een motiverende wijze.

Doelgroep

Omdat de opleiding focust op de apotheek, behoren uitsluitend apothekers tot de doelgroep.

Programma

We starten met een schets van de werksituatie in een apotheek en wat hierbij de knelpunten zijn: de werkruimten, de fysieke en psychische belasting, de werkuren, de verloning, de werkrelaties tussen collega’s en/of leiding, de kwaliteit van de job, de uitdaging ervan,.. en de evoluties in dit alles.

Van daaruit gaan we naar een aantal algemene principes van een passend personeelsmanagement die te vertalen zijn naar concrete situaties. Hierbij hebben we oog voor zowel zuivere management- en beheersaspecten, als voor de medewerker als mens. Structuren en praktische systemen komen aan bod, maar ook "wat verwacht een (al of niet nieuwe en/of jonge) medewerker op vandaag van zijn of haar werk en leidinggevende"?

Deze inzichten helpen om werkbare antwoorden te geven op personeelstechnische vragen zoals:

  • Waar vind ik de juiste mensen?
  • Hoe stel ik in een selectiegesprek de juiste vragen?
  • Hoe moet ik een nieuwe medewerker onthalen?
  • Welke opleiding heeft hij of zij nodig in de apotheek zelf?
  • Hoe kan ik een medewerker doen werken op de manier die ik wil?
  • Hoe wijs ik op fouten?
  • Wat is een juist loon?
  • Hoe bouw ik een professionele relatie op met mijn medewerkers?
  • Wat kan ik zelf doen en wat besteed ik best uit? Aan wie? Waar moet ik op letten? Hoe hou ik controle?

Organisatie

De organisatie van deze opleiding is een samenwerking tussen het Postuniversitair Centrum van de K.U.Leuven Campus Kortrijk en de SWAV, Socio-Wetenschappelijke Apothekersvereniging.
Het Postuniversitair Centrum van de K.U.Leuven Campus Kortrijk organiseert studiedagen, lezingen, meerdaagse lessenreeksen en langlopende opleidingen in diverse domeinen: cultuur-, gedrags- en sociale wetenschappen, taal, biomedische wetenschappen (geneeskunde, psychiatrie, tandheelkunde, farmacie), economie, rechtsgeleerdheid, wetenschappen en toegepaste wetenschappen, vastgoed en milieukunde.
SWAV is een wettig erkende beroepsvereniging voor apothekers uit alle disciplines: officina- (eigenaars, provisoren, adjuncten), hospitaal-, industrieapothekers, klinisch biologen, apothekersleraars,..
Oprechte dank ook aan Aprophar, Febelco en Flandria voor de promotionele ondersteuning.

Praktisch

Data: de lessen gaan door op donderdag 12 en 26 november 2009. Telkens van 14.00 tot 18.00 uur. Er is een koffiepauze voorzien.

Plaats : K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk.

Prijs : het inschrijvingsgeld voor leden SWAV bedraagt € 275; niet-leden betalen € 300.

Inschrijving : inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier vóór 6 november 2009. Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via e-mail onze bevestiging van inschrijving.
Bij annulering na 6 november 2009 wordt 20% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na de start van de opleiding blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk op voorwaarde dat dit tijdig wordt doorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.
Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Attest van deelname: u ontvangt na afloop een attest van deelname uitgereikt door de K.U.Leuven Campus Kortrijk, als academische bevestiging van uw actieve deelname aan deze opleiding.

gearchiveerd onder:
Verwante opleidingen
Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2014-2015 19-09-2014
Financiële en fiscale aspecten van vastgoed - Kortrijk 14-01-2015
Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2015 29-01-2015
Versterk je bedrijf, leer innoveren 29-01-2015
Vastgoed Portfoliobeheer. Buy, sell of hold? 04-02-2015
Ondernemers in dialoog met Dirk Ghekiere 10-02-2015
Zorgen voor een nieuw zorgbeleid 11-02-2015
Lessen voor de XXIste eeuw Leren van Tissergate - Kortrijk 23-02-2015
Is democratie een utopie? Een zoektocht naar maatschappelijke gelijk(waardig)heid 24-02-2015
Lessen voor de XXIste eeuw Toerisme en erfgoed: zijn er grenzen aan toeristische ontwikkeling? Brugge 02-03-2015
Lessen voor de XXIste eeuw Toerisme en erfgoed: zijn er grenzen aan toeristische ontwikkeling? Kortrijk 02-03-2015
Voorraadoptimalisatie: drijfveren en technieken 02-03-2015
Lessen voor de XXIste eeuw Total Workplace Innovation: het paradigma dat de arbeidsplaats zal veranderen - Kortrijk 09-03-2015
De fiscale optimalisatie van een vennootschap na de nieuwe regeringsmaatregelen 19-03-2015
Fiscale en juridische actualia voor de onderneming en haar bedrijfsleider - Kortrijk 23-03-2015
Ondernemers in dialoog met Michel Delfosse 24-03-2015
Apothekers in dialoog met hun raadgevers. Boekhouding voor apothekers 25-03-2015
Fiscale en juridische actualia voor de onderneming en haar bedrijfsleider - Leuven 30-03-2015
Ondernemers in dialoog met Thierry Vandererfven 21-04-2015
Overnemen/overlaten van een vennootschap 28-04-2015