U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Themis - Verbintenissenrecht

Themis - Verbintenissenrecht

Meer weten?‎
23/04/2012
Maarten Deman
Elke Swaenepoel
Matthias Vandenbogaerde
Flavie Vermander

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal van de deelnemers
17u30 - 17u45 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter prof. Sophie Stijns, gewoon hoogleraar K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht
17u45 - 18u25 De pluraliteit van schuldenaars: hoofdelijkheid, in solidum en ondeelbaarheid door Drs. Matthias Vandenbogaerde, aspirant FWO K.U.Leuven/Kulak, Centrum voor Rechtsmethodiek K.U.Leuven
18u25 - 19u05 De tijdsbepaling in het verbintenissen en contractenrecht door Drs. Maarten Deman, FLOF-bursaal Centrum Rechtsmethodiek K.U.Leuven
19u05 - 19u25 Vraagstelling
19u25 - 19u45 Koffie/Thee
19u45 - 20u25 De eenzijdige opzegging door Dr. Flavie Vermander, vrijwillig wetenschappelijk medewerker K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht
20u25 - 21u05 Toetsing van het contractuele evenwicht door Dr. Elke Swaenepoel, advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht
21u05 - 21u25 Vraagstelling
21u25 - 21u30 Slotbeschouwing door de voorzitter

Praktisch

Datum en plaats: maandag 23 april 2012. K.U.Leuven Kulak, Etienne Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk

Inschrijven: inschrijven kan uitsluitend hier. THEMIS - School voor Postacademische Juridische vorming - p/a Tiensestraat 41 bus 3440 - 3000 Leuven Tel.: 016 32 54 84 Fax: 016 32 54 83

Uw inschrijving is bindend en wordt bevestigd met een brief of een e-mail. Gelieve duidelijk te vermelden indien u wenst gefactureerd te worden t.a.v. uw instelling of ten persoonlijken titel. Vermeld in voorkomend geval het BTW-nummer.
Annuleren kan alleen schriftelijk tot drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Prijs De inschrijvingsprijs bedraagt 120 euro (catering en cahier inbegrepen). Voor deelnemers afgestudeerd na 2008 bedraagt de prijs 80 euro. Magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeel van griffies en parketten worden verzocht bij aanvang een deelnamelijst af te tekenen bij het onthaal.

Cahiers
Per vormingsonderdeel wordt een cahier aangeboden.
De cahiers bevatten de bijdragen van de sprekers en zijn beschikbaar op de studiedag. De cahiers zijn exclusief voorbehouden aan de deelnemers van de vormingsonderdelen van de THEMIS-School voor Postacademische Juridische Vorming. Ze worden uitgegeven in reeksvorm door de juridische uitgeverij die Keure en zijn na afloop van het academiejaar uitsluitend nog verkrijgbaar bij die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge.

Attest
Deelname aan een volledig vormingsonderdeel geeft recht op een attest. Om praktische redenen wordt de deelnemer geregistreerd bij de aanvang van de sessie en wordt het attest na afloop elektronisch doorgestuurd.

Evaluatieformulieren:
Ten einde onze opleidingen up-to-date te kunnen houden, worden de deelnemers dringend verzocht de aangeboden evaluatieformulieren in te vullen. Bij het afhalen van de attesten is er mogelijkheid de formulieren af te geven. De evaluaties voor de Orde van Vlaamse Balies dienen gestuurd te worden t.a.v. Erkenningscommissie Permanente Vorming, Koningsstraat 148, 1000 Brussel.

gearchiveerd onder: