U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Real Estate in Excel Basiscursus vastgoedrekenen - Leuven

Real Estate in Excel Basiscursus vastgoedrekenen - Leuven

Meer weten?‎
van 17/04/2012 tot 02/05/2012
Céline Janssens
Michel Van Geyte

Download de folder.

Doelstellingen

Tijdens de cursus Real Estate in Excel ligt de focus niet zozeer op de theorie achter de verschillende basisbegrippen, maar veeleer op de concrete uitwerking van praktijkvoorbeelden:

 • het verkrijgen van kennis over begrippen in en technieken van vastgoedrekenkunde
 • het zelfstandig ontwerpen van cashflowschema’s met behulp van het spreadsheetprogramma Excel en het creëren van templates.
 • inzicht in de verschillende wijzen van vastgoedwaardering
 • het maken van rendements- en financieringsanalyses

Doelgroep

De cursus richt zich tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft. Deze professionals kunnen werken bij vastgoedmakelaars en syndici, bank- en verzekeringskantoren, notariaten, (gemeentelijke) stedenbouwkundige diensten, projectontwikkelaars, financiële instellingen, banken, aannemersbedrijven, architecten- en studiebureaus, (vastgoed)expertbureaus, facility managers, landmeter/schatters,
Van de deelnemers wordt een beperkte basiskennis Excel verwacht. Voor meer informatie hieromtrent kunt u ons contacteren.

Programma

Docenten:
Céline Janssens, MRE, MRICS, Partner, Stadim
Michel Van Geyte mrics, COO Leasinvest Real Estate

Sessie 1: Basisbegrippen vastgoedrekenen - 17 april 2012

Een aantal basisbegrippen worden aangehaald in het eerste deel en uiteengezet in enkele praktijkvoorbeelden in Excel.

 • Intrest(voet) (enkelvoudig/samengesteld/reële/nominale)
 • Annuïteiten / perpetuïteiten
 • Future value
 • Present value
 • Rendement
 • Kosten/opbrengsten (bruto-netto huur)
 • Operationele en financiële kasstromen
 • Kostprijsdekkende huur

Sessie 2: Analyse van (des)investeringen - 24 april 2012

Aan de hand van oefeningen worden een aantal investeringsanalysemethodes geïllustreerd. Welke parameters zijn van belang bij de beslissing om een bepaald vastgoed te kopen/verkopen?

 

 • BAR
 • Net Present Value
 • Internal Rate of Return
 • Sensitiviteitsanalyse
 • Annuïteit van een constant stijgende cash-flow
 • Aflossingsschema’s leningen
 • WACC

Sessie 3: Wat is de waarde van vastgoed? Woensdag 2 mei 2012

Er zijn verschillende wijzen om vastgoed te waarderen. We bespreken de verschillende opties en overlopen de voor- en nadelen.

 • Kapitalisatiemethode
 • Restwaarde
 • DCF
 • Haalbaarheidsanalyse (projectontwikkelingsmodel - ook voor residentieel vastgoed)
 • Project evaluatie

Organisatie

Programmacomité: Prof.dr. Nancy Huyghebaert (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven), mevrouw Céline Janssens (Stadim) en de heer Michel Van Geyte (Leasinvest Real estate)

Praktisch

Attest van deelname: de deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname uitgereikt door de KU Leuven Kulak, als academische bevestiging van hun actieve deelname aan deze cyclus.

Data, tijdstip en plaats: de lessen gaan door op dinsdag 17 en 24 april en woensdag 2 mei 2012, telkens van 16.30 tot 20.00 uur. Er is een broodjespauze voorzien. Locatie is het Arenbergkasteel K.U.Leuven, Arenbergpark 1 te Heverlee.

Inschrijving : het inschrijvingsgeld bedraagt 575 euro, syllabus en broodjespauze inbegrepen. Alumni en huidige studenten PGO Vastgoedkunde betalen 500 euro.
Inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier voor 5 april 2012. Het aantal deelnemers is beperkt. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst. Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via e-mail een bevestiging van inschrijving.

In geval van annulering voor de uiterste inschrijfdatum wordt 10% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 5 april 2012 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Enkel schriftelijke annuleringen worden aanvaard.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).