U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Basisbegrippen uit de sterkteleer

Basisbegrippen uit de sterkteleer


Download de folder.

Concept: in de eerste twee sessies zetten we de basisbegrippen en -methodieken uit de sterkteleer uiteen. We tonen hoe praktische probleemstellingen tot standaard belastingstoestanden herleid worden en hoe daaruit lokale spanningen en vervormingen afgeleid worden. De derde sessie illustreert de typische work-flow in de industrie geïllustreerd door een voorbeeld hands-on met professionele software van probleemstelling tot oplossing door te rekenen.

Doelstellingen

We reiken de basisbegrippen en basismethodieken van de sterkteleer aan.

  • U komt in contact met relevante probleemstellingen uit de sterkteleer
  • U ziet hoe die tot één of een combinatie van elementaire belastingstoestanden herleid worden
  • U leert het verband tussen die belastingstoestanden en de lokale spanningen en vervormingen
  • U krijgt noties van elastische eigenschappen van constructiematerialen
  • U krijgt inzicht in de workflow die voor het oplossen van vraagstellingen in de sterkteleer in de industrie worden toegepast
  • U bent nadien in staat om ook het technische luik in de ontwikkeling van constructie-elementen, werktuigen en componenten van machines mee op te volgen

Doelgroep

Ingenieurs, architecten, handelsingenieurs, wetenschappers en professionele bachelors die in het werkveld met sterkteproblemen in contact komen maar in hun opleiding een andere specialisatie dan bouwkunde, materiaalkunde of werktuigkunde volgden.
Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Programma

Sessie 1 - Maandag 8 oktober 2012

Inleiding: krachten, krachtmomenten, verbindingskrachten, statisch evenwicht
Basisbegrippen: snedekrachten, spanning en vervorming, axiale trek en druk, torsie
Voorbeelden: staven, steunpijlers, kabels, dunwandige vaten, aandrijfstangen

Sessie 2 - Maandag 15 oktober 2012

Basisbegrippen: belastingsdiagramma's, buiging, afschuiving
Voorbeelden: overspanningen, boutverbindingen, buiging van werkstukken, T-profielen, I-profielen, doorbuiging van balken

Sessie 3 - Maandag 22 oktober 2012

Eerst leggen we het principe van de eindige elementen methode uit. Vervolgens wordt de groep opgesplitst in kleine groepjes en werkt u onder begeleiding een eenvoudig voorbeeld uit. Dit voorbeeld geeft aan welke parameters het resultaat van een eindige elementen analyse kunnen beïnvloeden.

Docenten

  • prof. dr. ir. Herbert De Gersem, KU Leuven Kulak
  • ing. Geert Bekaert, KHBO Oostende

Lesmateriaal 
U ontvangt de afgedrukte slides van de lesgevers, die gebaseerd zijn op het handboek "Sterkteleer", Russell C. Hibbeler, 2de editie, Pearson Education, Amsterdam, 2009 (Engelstalige versie: "Mechanics of Materials", Russell C. Hibbeler, 8th edition, Prentice Hall, Boston, 2011).
Dit handboek wordt aangeraden als naslagwerk.

Organisatie

Stuurgroep Wetenschappen & Technologie van het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak

Praktisch

Data en plaats :
sessie 1 & 2 gaan door op maandag 8 en 15 oktober 2012,  van 18.00 tot 21.30 uur, KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53.
Sessie 3 gaat door op maandag 22 oktober 2012, van 17.00 tot 21.30 uur, KHBO, Zeedijk 101, Oostende - lokaal D105.

Inschrijving: het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro.

Alumni en studenten van het Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling betalen slechts 315 euro.

Inschrijven gebeurt vóór 1 oktober 2012. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 om voldoende interactie toe te laten.

Indien één deelnemer van een bedrijf of organisatie inschrijft voor de opleiding, dan wordt aan alle bijkomende, gelijktijdige inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf, een korting van 20% verleend.

Wenst u een kostennota voor het bedrijf? Kruis dit aan op het inschrijvingsformulier en vermeld het BTW nummer.
Bij annulering voor de uiterste inschrijfdatum betaalt u 10% van het inschrijvingsgeld voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 1 oktober 2012 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk op voorwaarde dat dit tijdig wordt doorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Attest van deelname : als academische bevestiging van uw actieve deelname, ontvangt u na afloop een attest uitgereikt door de KU Leuven Kulak.

gearchiveerd onder: ,