U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Overnemen/overlaten van een vennootschap

Overnemen/overlaten van een vennootschap

Meer weten?‎
van 23/05/2012 tot 20/06/2012
Joost Claeys
Stefan Goethals
Emmanuel Leroux
Christoph Michiels
Philippe Mulliez
Steven Notaert
Johan Pede
David Ryckaert
Sophie Steevens

Download de folder.

Het complexe overnameproces praktisch toegelicht

Het overnemen of overlaten van een vennootschap is een belangrijke fase in het bestaan van een vennootschap. Het overnameproces bepaalt immers mee de toekomst van de onderneming.
Deze praktisch opgevatte opleiding begeleidt de deelnemer doorheen de verschillende stappen van het overnameproces. U krijgt in elke sessie tal van verhelderende praktijkvoorbeelden.
Tijdens de laatste sessie worden een aantal voorbeelden uit de rechtspraak besproken en wordt afgesloten met een receptie.

Doelgroep

Bedrijfsleiders - Financieel directeurs - Advocaten - Magistraten - Bedrijfsjuristen - Fiscalisten - Overname-adviseurs - Accountants - Bedrijfsrevisoren. Voor de afsluitende sessie worden ook ondernemers met interesse in het overnemen/overlaten van een vennootschap van harte uitgenodigd.

Programma

Sessie 1 - 23 mei 2012 - Van waardering tot prijs

Inleiding - Johan Pede

 • Het verkoopproces in 10 stappen
 • Rol van de adviseurs
 • Types M&A transacties
 • Typologie van de kopers: industrieel versus financieel
 • Hoe voer je het proces? Veiling versus beperkt contact
 • Boekenonderzoek door koper of verkoper?

Waardering van ondernemingen - Steven Notaert

 • Algemeen kader
 • Waarderingsmethodologieën
 • Specifieke aandachtspunten
 • Verschil tussen waarde en prijs

   

Sessie 2 - 30 mei 2012 - Overdracht van een vennootschap - structuur, financiering en fiscaliteit

Strategische opties voor familiale ondernemingen - Stefan Goethals

 • Opties voor cash extractie
 • Exit strategieën
 • Financieringsaspecten

Fiscale opportuniteiten en valkuilen - Joost Claeys

 • Interne of externe exit: een strategische keuze met belangrijke fiscale gevolgen
 • Hoe anticiperen op een meerwaardebelasting?
 • Asset deal of share deal
 • Hoe cash optimaliseren zonder fiscale lekken?

Sessie 3 - 6 juni 2012 - Due diligence en juridische principes inzake financiering

Due diligence - Christoph Michiels

 • Situering: belang voor de koper, voor de verkoper en van de vennootschap
 • Objectieven
 • Soorten
 • Timing: wanneer wordt de due diligence uitgevoerd?
 • Verloop
 • Overzicht van de voornaamste bronnen van informatie en aandachtspunten
 • Wat met de resultaten van het due diligence onderzoek: vertaling naar de overnameovereenkomst?
 • Invloed van due diligence op de pre-contractuele aansprakelijkheid

Juridische principes inzake financiering - David Ryckaert

 • Instrumenten: kapitaal - bankschuld - obligaties - junior vs. senior debt, vendor loan
 • Zekerheden
 • Financial assistance

Sessie 4 - 13 juni 2012 - Het overnamecontract
Emmanuel Leroux - Sophie Steevens

 

 • Het gevaar van geruisloos contracteren
 • Basisbepalingen: bepalen/bepaalbaarheid van voorwerp en prijs
 • Verdere opbouw van het contract - structuur van de deal: één- of tweestapsovereenkomst (closed box of closing accounts?)
 • Opschortende voorwaarden en dealbreakers
 • Ontbindende voorwaarden, hardshipclausules
 • Post-closingverbintenissen: sterkmaking en bedingen ten behoeve van derden - bijzondere aandachtspunten
 • Garanties versus vrijwaringen
 • Schadeclausule: hoe werkt het (niet)?

   

Sessie 5 - 20 juni 2012 - Relevante rechtspraak inzake M&A
Philippe Mulliez

 

 • Kan het verzwijgen van het voornemen om concurrentie te plegen beschouwd worden als bedrog?
 • Kan een boekhouder aansprakelijk gesteld worden voor een niet correct uitgevoerd boekenonderzoek?
 • Heeft de verkoper een spreekplicht of een zwijgrecht?
 • Standpunt van de rechtspraak t.a.v. inbreuken op de door de verkoper verleende garanties
 • Kan de rechtbank een due diligence rapport opvragen?
 • Impact van de due diligence op de mogelijkheden om na de overname schadevergoeding te vragen
 • Overdracht van niet-volgestorte aandelen: wie is gehouden?
 • Een verkoop van aandelen onder opschortende voorwaarde kan nietig verklaard worden.
 • Welke sancties bij miskenning van voorkooprechten?
 • Het verbod op financial assistance in de praktijk

   

Deze sessie wordt afgesloten met een receptie.

Docenten

 • Joost Claeys, Partner Deloitte Fiduciaire Tax & Legal Services
 • Stefan Goethals, Executive Director Corporate Finance KBC Securities
 • Emmanuel Leroux, Advocaat-vennoot Laga
 • Christoph Michiels, Advocaat-vennoot Laga
 • Philippe Mulliez, Advocaat Eubelius
 • Steven Notaert, Director Corporate Finance ING Belgium
 • Johan Pede, Director Corporate Finance ING Belgium
 • David Ryckaert, Advocaat-vennoot Simont Braun
 • Sophie Steevens, Advocaat Laga

Praktisch

Attest van deelname:

* erkenning door de Orde van Vlaamse Balies is goedgekeurd onder dossiernummer 2011-02520 voor 2 juridische punten per sessie.

* Bij de Nationale Kamer van Notarissen is erkenning aangevraagd onder dossiernummer 12990.

* Voor de magistraten werd tenlasteneming door het Instituut van Gerechtelijke Opleiding goedgekeurd onder dossier MAG/2012.023-228. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Insituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

* Deze vorming werd ekend door het BIBF met volgende erkenningsnummers: sessie 1 (23/05/2012) 34134, sessie 2 (30/05/2012) 34135, sessie 3 (06/06/2012) 34137, sessie 4 (13/06/2012) 34138, sessie 5 (20/06/2012) 34139. Dit telkens voor 3u permanente vorming.

Wanneer : woensdag 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni en 20 juni 2012, van 18.30 tot 22.00 uur. Ontvangst vanaf 18.15 uur. Er is een pauze met drank en broodjes voorzien.

Waar: KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. Ruime parkeermogelijkheid.

Inschrijvingsgeld: voor de volledige reeks: 600 EUR, per sessie: 150 EUR.
Inschrijven kan tot 16 mei 2012 door het inschrijivngsformulier door te mailen. U ontvangt kort voor aanvang van de opleiding via e-mail onze bevestiging van inschrijving. Wenst u een kostennota voor de organisatie, dan moet u dit aankruisen op de antwoordkaart met vermelding van het BTW- of ondernemingsnummer. Betaling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de kostennota. In geval van annulering voor 16 mei 2012 wordt 10 % van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij latere annulering blijft het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).