U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Psychopathologie revisited

Psychopathologie revisited

Meer weten?‎
van 06/03/2012 tot 15/05/2012
Kurt Audeaert
Marc Calmeyn
Frédéric Declercq
Piet Decoster
Mark Kinet
Dirk Van De Putte
Jan Van Hecke
Stijn Vanheule

Het landschap van de geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. Van microniveau (neurotransmitters) over mesoniveau (mentalisatie & mindfulness) tot macroniveau (zorgnetwerken) zoeken professionelen de lijdende mens te helpen en bij te staan. Wat echter zou kunnen ondersneeuwen, is het begrip en de kennis van die mens in geestelijke pijn, namelijk zijn psychopathologie.
Doel van deze cyclus is om psychopathologie niet enkel in kaart te brengen (psychiatrische invalshoek) maar dit ook zinvol -want vol van zin - te doorgronden (psychoanalytische invalshoek). Elke avond wordt besloten met een interactieve samenspraak tussen sprekers en publiek.

Vier belangrijke basispathologieën komen aan bod: stemmingsstoornissen, perversie, neurose & persoonlijkheidspathologie, psychose.

Moderator: Dr. Marc Calmeyn, psychiater psychoanalyticus PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge / privé-praktijk Lelieveld Loppem

Doelgroep

Deze studieavonden zijn bedoeld voor een brede groep van psychologen, pedagogen, (huis)artsen, andere professionelen en alle geïnteresseerden die in hun werk in contact komen met mensen met psychische problemen, maar in hun opleiding hiervoor onvoldoende leidraad meekregen.

Programma

6 maart 2012 - STEMMINGSSTOORNISSEN
Psychiater: Prof. dr. Kurt Audenaert, UZGent en Ugent

De behandeling van stemmingsstoornissen is teleurstellend alhoewel we beschikken over heel wat medicijnen en andere biologische behandelstrategieën. De eerste stap is een heldere diagnostiek met nauwkeurige inventarisatie van de symptomen. Op basis daarvan kan een eerste keuze van een antidepressivum gemaakt worden. Bij onvoldoende effect kunnen augmentatie- en combinatiestrategieën gebruikt worden, rekening houdend met de farmacologische kenmerken van de geneesmiddelen. In deze voordracht wordt de huidige stand van zaken overzichtelijk samengevat.

Afstemmen op stemming. Een psychodynamisch en psychotherapeutisch perspectief.
Psychoanalyticus: Dr. Mark Kinet, Kliniek Sint-Jozef Pittem en praktijk te Gent

In deze bijdrage wordt vooral ingezoomd op de aspecifieke therapeutische factoren van de therapeutische (vertrouwens)relatie en op de specifieke inzichten van een actuele psychoanalytisch geïnspireerde therapie. Het zogenaamde endogene blijkt bij nader toezien een verborgen en vaak miskende psychodynamiek te bevatten. Onzichtbaar en ongehoord blijft hij door de patiënt en a fortiori door diens omgeving op tragische wijze onbegrepen met alle gevolgen van dien voor het hardnekkig insisteren van de zogenaamde stemmingstoornis.

20 maart 2012 - PERVERSIE
Psychiater: Dr. Dirk Van De Putte, PZ ASSTER te Sint-Truiden, CGG Vlaams-Brabant Oost te Leuven en UZ Gasthuisberg te Leuven

Perversie en deviant seksueel gedrag werden van oudsher beschreven met behulp van een aantal psychopathologische begrippen die geacht werden bij te dragen tot een duidelijke demarcatie van "normaal" en "pathologisch" seksueel gedrag.
Vandaag de dag wordt de studie van het deviante seksuele gedrag beïnvloed door meer moderne inzichten in de regulatie van het zogenaamde normale "gebruikelijke" seksuele gedrag. Hiermee verdwijnt het demarcatieprobleem en worden perversie en deviant seksueel gedrag in mindere of meerdere mate de uitdrukking van een disregulatie van de menselijke seksualiteit.

Perversie: deviante seksuele aantrekking, delictkenmerken en verhouding volwassene - kind
Psychoanalyticus: Dr. Frédéric Declercq, Ugent

Bij de pedofiele perversie is de ontstaansgrond van het misbruik een deviante seksuele aantrekking tot kinderen (buiten het gezin!). Eveneens typerend voor de perverte pedofielen is dat de dader er ten stelligste van overtuigd is dat kinderen seks willen en ervan genieten. Dit verschijnt onder meer in de delictkenmerken: het kind wordt namelijk niet gedwongen of onder druk gezet, maar eerder verleid. Vandaar het karakteristieke argument van de perverse dader dat er geen machtsverschil bestaat tussen hem en het kind, waardoor het kind vrij kan kiezen of het ingaat op de avances van de dader. Dit argument is echter bedrieglijk, respectievelijk pervert omdat een kind per definitie niet bij machte is de gevolgen van zijn keuze te overzien en omdat de band tussen volwassene en kind in onze westerse opvoedingscultuur inherent doordrongen is van een machtsverschil.

17 april 2012 - NEUROSE EN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN

De neurotische persoonlijkheidsstoornis.
Psychiater: Dr. Marc Calmeyn

Neurose en persoonlijkheidsstoornis: het woord aan de psychiatrie. Eerst wordt een in-leiding in de neurose geschetst vervolgens een uit-leiding over persoonlijkheidsstoornis..

Denken, voelen en dromen: reflecties op neurose en persoonlijkheidsstoornissen in het psychoanalytische werk met individu en groep.
Psychoanalyticus: Piet Decoster, psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut PTC Rustenburg Brugge en privé-praktijk te Zulte

De lezing probeert in zijn opzet een illustratie te vormen van de meest moderne ontwikkeling van de psychoanalyse. De focus ligt in de klinische praktijk vandaag de dag meer op de prereflectieve aard van de ervaring, waarop de reflectieve zelfkennis berust. Belangrijke implicatie als clinicus is durven niet te benoemen, niet te begrijpen. De lezing probeert een lans te breken voor het specifieke, voor het detail en stelt het bijzondere tegenover het algemene.

15 mei 2012 - PSYCHOSE
Psychiater: Dr. Jan Van Hecke, EPSI en PAAZ van ZNA Stuivenberg

Psychose is wellicht één van de meest intrigerende maar tevens slechtst begrepen psychiatrische ziektebeelden. Dankzij de ontwikkeling van neurowetenschappelijke paradigma’s kan de laatste jaren toch een beter beeld geschetst worden van de biologische achtergrond van deze ziekte. Tijdens deze voordracht wordt ingegaan op de verschillende vormen van psychose, worden argumenten voor een biologische etiologie aangereikt en wordt vanuit een neurowetenschappelijk kader een hypothese over de voornaamste neurale determinanten van dit ziektebeeld besproken.

Wat doen stemmen met degene die ze hoort? Een psychoanalytische zoektocht naar het statuut van hallucinaties
Psychoanalyticus: Prof. dr. Stijn Vanheule, Ugent

Wat zijn hallucinaties? Waarom hallucineren mensen? Wat doet het horen van stemmen met een mens? Deze vragen zullen we tijdens onze uiteenzetting exploreren. We vertrekken van psychiatrische theorieën, en met een omweg langs het werk van de filosoof Maurice Merleau-Ponty gaan we na hoe de psychoanalyticus Jacques Lacan nadenkt over hallucinaties. Aan de hand van een klinisch voorbeeld zullen we daarbij exploreren hoe hallucinaties worden ervaren en hoe psychoanalytici er klinisch mee aan de slag gaan.

Praktisch

Opnames: we bieden de mogelijkheid aan alle deelnemers om de opname van een gemiste sessie achteraf te bekijken van thuis uit.

Data: dinsdag 6 en 20 maart, 17 april en 15 mei, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Onthaal vanaf 19.00 uur.

Plaats: KU Leuven Kulak, Etienne Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk

Inschrijving en prijs : inschrijven kan via onze website vóór 1 maart 2012 en door overschrijving van 160 euro op de rekening IBAN BE 31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van 400/0006/69440. Inschrijven per sessie kan en kost 50 euro.
Annuleren van uw inschrijving kan enkel schriftelijk. Bij annulering na 1 maart wordt het volledige inschrijfgeld aangerekend. U kunt zich steeds laten vervangen door een collega mits dit op voorhand werd doorgegeven.
Betalen met opleidingscheques is mogelijk.

Accreditering: Accreditering werd aangevraagd in rubriek 2.