U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen

Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen


Download de folder.

Doelstellingen

Leer bemiddelen als een echte vertrouwenspersoon

Het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk omschrijft de wettelijke vereisten met betrekking tot preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader van deze wetgeving heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke rol te vervullen in het voorkomen en het aanpakken van problemen. Het optimaliseren van het psychosociaal welzijn staat centraal.
Deze opleiding reikt u de specifieke kennis en vaardigheden aan om de taak van vertrouwenspersoon goed te kunnen uitvoeren.
De doelstelling van deze vierdaagse opleiding is

  • U krijgt een duidelijk zicht op de dynamiek van conflicten en ongewenst gedrag op het werk
  • U ontwikkelt vaardigheden om een melding op een deskundige wijze te behandelen conform de wetgeving
  • U oefent op interactieve wijze opvangs- en bemiddelingsvaardigheden
  • U krijgt steunpunten aangereikt om een welzijnsbeleid te optimaliseren met bijzondere aandacht voor praktische tools in het kader van een risico-analyse

Doelgroep

* Iedereen, zowel uit de private sector als uit de overheidssector, die de taak waarnemen van vertrouwenspersoon.
* Geïnteresseerden die een actieve bijdrage leveren in het domein van welzijn zoals preventieadviseurs psychosociale aspecten, HR-verantwoordelijken, medewerkers van de sociale dienst, vakbondsafgevaardigden, ...

Programma

Maandag 5 november 2012: Hoe begrijpen we ongewenst gedrag op het werk? Een systemische visie?

Vooraleer we de stap zette naar een constructieve aanpak en het voorkomen van problemen, geven we een duidelijke visie op ongewenst gedrag. Zowel individuele, organisatorische als leidinggevende factoren spelen een rol in het begrijpen van probleemsituaties.
Verder staan we stil bij de wetgeving en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de wet toewijst aan de verscheidene actoren. Hierbij besteden we ook aandacht aan de relatie tussen de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon.

Maandag 12 november 2012: De opvang

De centrale taak van de vertrouwenspersoon is een goede opvang verzekeren vanuit een neutrale positie.
Welke zijn de mogelijkheden van een goed opvanggesprek?
Aan de hand van concrete cases trainen we de verschillende vaardigheden en bespreken we de aandachtspunten en valkuilen.
Wat na de opvang? Informele of formele aanpak?
Vanuit de praktijk bespreken we de verschillen tussen de bemiddeling en het intern onderzoek.

Maandag 19 november 2012: De bemiddeling

Deze dag staat in het teken van het aanleren van specifieke bemiddelingsvaardigheden.
Zowel het gesprek met de andere partij als het gesprek met de leidinggevende worden onder de loep genomen en ingeoefend.
Ook bespreken we kort enkel tips en aandachtspunten voor het gesprek et beide partijen samen.

Maandag 26 november 2012: Wat veronderstelt een preventieve aanpak?

We bespreken verschillende stappen om een constructief welzijnsbeleid te realiseren. Hierbij besteden we ruime aandacht aan de verplichte risicoanalyse en aan het werken met een positieve gedragscode voor alle personeelsleden.

Voorwaarden om goed te kunnen functioneren als vertrouwenspersoon!
We bespreken een aantal randvoorwaarden voor de rol en werking van vertrouwenspersonen:
* Hoe volg je een dossier op?
* Hoe maak je een verslag?
* Hoe ga je om met emoties?
* Hoe bewaar je de de neutraliteit?
* ..

Docent
De opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door mevr. Tina Scholliers, sociologe en consultant ISW Limits. Zij heeft jaren ervaring met opvang van slachtoffers en bemiddeling bij conflicten binnen bedrijven en allerlei organisaties. Zij is een erkend opleider van vertrouwenspersonen en kent de moeilijkheden die vertrouwenspersonen ervaren bij het uitoefenen van hun taak.

Toetsing van het leerresultaat
De deelnemers kunnen individueel een beknopt rapport indienen waarin ze de aanpak van een concrete opdracht voor de vertrouwenspersoon uitwerken en waaruit ze laten blijken dat ze de nodige kennis hebben opgedaan.

Organisatie

De inhoudelijke coördinatie van deze opleiding is in handen van ISW Limits.
ISW Limits is een spin-offbedrijf van de KU Leuven en de Université Catholique de Louvain en is gespecialiseerd in het optimaliseren van welzijn binnen organisaties. Hierbij hanteert ISW Limits wetenschappelijk onderbouwde tools en methodes.
De praktische organisatie is in handen van het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak. het Postuniversitair centrum biedt een brede waaier postacademische vorming aan geïnspireerd door recent wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit, gericht op vragen en behoeften vanuit de professionele praktijk of persoonlijke ontwikkeling

Praktisch

Betaald educatief verlof
Deze opleiding is erkend voor het bekomen van educatief verlof onder erkenningsnummer N-1804-10

Data: maandag 5, 12, 19 en 26 november 2012. Telkens van 09.30 tot 17.00 uur.

Plaats: HBOV Vestiging Sint-Michiels, Koning Albert I-laan 2 te 8200 Sint-Michiels, aan de achterzijde van het station van Brugge. U hoeft enkel de straat over te steken.

Prijs: Het inschrijvingsgeld voor deze 4-daagse opleiding bedraagt 980 EUR. In dit bedrag is alles inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal, studentenkaart van de K.U.Leuven, koffiepauzes en lunches.

Inschrijving: inschrijven gebeurt door het terugsturen van de ingevulde antwoordkaart voor 1 november 2012. Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via e-mail onze bevestiging van inschrijving. Omwille van het interactieve karakter van de opleiding is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst. Bij annulering voor 1 november 2012 wordt 10% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Getuigschrift: Iedereen ontvangt een attest van deelname. Deelnemers die de evaluatie succesvol beëindigen, ontvangen als academische bevestiging van hun geslaagde deelname aan deze opleiding een getuigschrift van permanente vorming uitgereikt door de KU Leuven.