U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Koeling vandaag: hete hangijzers. Wetgeving, innovatieve technieken en praktijk

Koeling vandaag: hete hangijzers. Wetgeving, innovatieve technieken en praktijk

Meer weten?‎
13/06/2012
Jan Boone
Jurgen Buckinx
Sven Claeys
Luc De Smet
Hans Fabri
Marc Schreurs

Download de folder.

Koelmiddelen: what's hot?
In de wereld van de koelmiddelen zijn tal van veranderingen op te merken. Dit zowel op koeltechnisch als op wetgevend vlak.

Doelstellingen

Tijdens deze opleiding:

 • begeleiden we u doorheen de (vaak ingewikkelde) wetgeving;
 • krijgt u inzicht in de innovatieve technieken;
 • belichten een aantal praktische cases de toepassingen van deze technieken.

Doelgroep

Technisch verantwoordelijken uit de commerciële en industriële voedingsindustrie en milieucoördinatoren.

Iedereen met interesse in een huidige stand van zaken omtrent koelmiddelen.

Programma

13.30 u Welkomstwoord en inleiding
Stefaan Carlier (Expertisecentrum HVAC en Energie - KATHO, departement VHTI)

13.45 u Wetgeving en beleid rond koelmiddelenproblematiek
Sven Claeys (beleidsmedewerker bij de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

De presentatie omvat een schets van de huidige regelgeving op internationaal (voornamelijk Europees) en Vlaams niveau. Naast de regelgeving wordt ook het Vlaamse beleid toegelicht: de inspectiecampagnes, de certificering van koeltechnische bedrijven, de sensibilisering en de subsidiemogelijkheden voor milieuvriendelijke koeling.

14.15 u De koudemiddelen en hun impact op het milieu
Marc Schreurs (hoofddocent KHLim, afdeling iRefrigeration)

Tot op heden worden in compressiekoelsystemen synthetische koelmiddelen (HCFK's en HFK's) gebruikt die een negatieve invloed hebben op het broeikaseffect als zij in de atmosfeer terecht komen.

Sinds 1985 tracht men op mondiaal niveau deze problematiek aan te pakken (Verdrag van Wenen, protocol van Montreal, Kyoto protocol). Ook op Europees niveau zijn er reeds strenge maatregelen getroffen (Copenhagen 1993, EU-verordening 3093/94, EU-verordening 2037/2000, EU-verordening 842/2006). Nationaal gezien is in de meeste Europese landen de wetgeving op koelsystemen de laatste jaren veel strenger geworden. In sommige Europese lidstaten is het gebruik van synthetische koelmiddelen zelfs verboden of wordt het gebruik ervan sterk ontmoedigd door uiterst hoge taksen te heffen.

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 maakt meer en meer opgang omdat deze een significante reductie geven in de uitstoot van broeikasgassen en leiden tot een hogere efficiëntie van het koelsysteem.

15.00 u Koffiepauze

15.30 u Cases

 • Klimatisatie en evoluties in de toekomst - Luc De Smet (Daikin Belux)
  Europees werd heel wat wetgeving uitgebracht over veiligheid van producten (CE markering). Vandaag de dag wordt veel meer accent geplaatst op milieu en energieverbruik. We bekijken de mogelijke alternatieven van de gebruikte koelmiddelen voor de sector van de klimatisatie. Op energetisch vlak worden in de toekomst minimum eisen gesteld aan de verwarmingssector waar ook de klimatisatie systemen onder vallen en dit reeds vanaf 01/01/2013. We krijgen een zicht over de nieuwe energie labels en minimum eisen. We maken kennis met innovatieve oplossingen die vandaag reeds beschikbaar zijn om het energieverbruik te beperken.
 • Natuurlijke koudemiddelen, een natuurlijke keuze! - Jurgen Buckinx (Sabcobel nv)
  Retrofitten? Ombouwen? Vernieuwen? Welk koudemiddel kies ik, wat zijn de voor- en/of nadelen? Natuurlijk of synthetisch? Is er een koudemiddel dat in alle type installaties kan gebruikt worden?
 • The Big Five - Jan Boone (Mayekawa Mycom Europe nv)
  De vijf natuurlijke koudemiddelen die Mycom als pijlers gebruikt bij de uitbouw van haar productengamma komen aan bod. Aan de hand van praktische cases worden de concepten verduidelijkt.
 • Evolutie en toekomst omtrent koeling bij Colruytgroup - Hans Fabri (Colruyt nv)

17.00 u Vraagstelling

17.30 u Slotbeschouwing

Organisatie

De Postuniversitaire Opleidingen Milieukunde laten de professional toe zich te verdiepen in de technische, juridische, economische en sociale aspecten van de milieuzorg.
De opleidingen worden verzorgd door een samenwerkingsverband tussen het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak, Howest, KATHO dept. VHTI, KHBO dept. IW&T, Stichting Bedrijfsmanagement en Wiels & Partners.
Dit consortium garandeert een academisch niveau gekoppeld aan praktijkkennis en een perfecte aansluiting bij de noden van de dagelijkse bedrijfsrealiteit.

Praktisch

Attest: deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de permanente vorming voor milieucoördinatoren. Een attest van deelname wordt overhandigd.

Wanneer: woensdag 13 juni 2012 van 13.30 tot 17.30 uur. Ontvangst vanaf 13.15 uur. Er is een koffiepauze voorzien.

Waar: KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. Ruime parkeermogelijkheid.

Livestream: leren vanop kantoor of thuis. U kunt deze studiedag gelijktijdig volgen via livestream. U heeft hiervoor enkel een computer met internet nodig. U kunt ook live uw vragen stellen via een chatkanaal.
Als u deze studienamiddag via livestream wenst te volgen, gelieve dit expliciet te vermelden. Bij een wijziging van inschrijving na de uiterste inschrijfdatum, kunnen we u de optie livestream niet meer garanderen.

Inschrijvingsgeld: 150 EUR

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Inschrijven: kan tot en met 6 juni 2012 U ontvangt kort voor aanvang van de opleiding via e-mail onze bevestiging van inschrijving.
Betaling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de kostennota. In geval van annulering na 6 juni 2012 wordt 25 EUR in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij latere annulering blijft het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.