U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Juridische Update Vastgoed 2012 (Leuven) Wetgeving Ruimtelijke Ordening. De stedenbouwkundige vergunning "nu en straks"

Juridische Update Vastgoed 2012 (Leuven) Wetgeving Ruimtelijke Ordening. De stedenbouwkundige vergunning "nu en straks"


Download de folder.

Naast en rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde worden regelmatig uitdiepingsseminaries, Professional Meetings en opleidingen georganiseerd. Bijvoorbeeld de opleiding "Juridische aspecten van vastgoed"

Door oud-cursisten is een alumniwerking opgezet, die beoogt de banden en het netwerk tussen alumni, lesgevers en de opleiding in stand te houden en te versterken.

Tijdens de jaarlijkse Juridische Update wordt een overzicht gegeven van recente nieuwigheden in de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, relevant voor de vastgoedsector. Tevens wordt belangwekkende rechtspraak besproken en wordt één en ander ook geïllustreerd via cases en praktijkvoorbeelden.

Tijdens dit seminarie wordt een (juridische) stand van zaken van het stedenbouwkundig vergunningenbeleid geschetst.

Door het Aanpassings- en Aanvullingsdecreet van 27 maart 2009 werd het vergunningenbeleid grondig bijgestuurd en herwerkt (cf. titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Op 1 december 2010 werd de stedenbouwkundige meldingsplicht ingevoerd en werd ook een nieuw vrijstellingenbesluit van toepassing.
De nieuwe regels inzake vergunningen werden vervolgens op bepaalde punten opnieuw aangepast en aangevuld (o.a. wijzigingen doorgevoerd bij decreten van 16 juli 2010 , 8 juli 2011 en 18 november 2011).
Op 1 januari 2010 werd het decreet "uniek loket" ingevoerd (afstemming van stedenbouwkundige en milieuvergunningsprocedure voor bepaalde projecten). De Vlaamse regering streeft thans naar een werkelijke integratie van beide vergunningen: een nieuwe "omgevingsvergunning" moet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verenigen. De Vlaamse regering keurde hierover op 23 december 2011 een conceptnota goed. Deze nota moet de weg banen naar de goedkeuring van een overkoepelend "Omgevingsvergunningsdecreet".

Programma

Volgende topics komen tijdens het seminarie aan bod:

  • De stedenbouwkundige vergunningsplicht en verkavelingsvergunningsplicht
  • De vrijstellingsregeling
  • De meldingsplicht
  • De vergunningsprocedure (administratieve procedures, beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  • De inhoudelijke toetsingscriteria bij het beoordelen van vergunningsaanvragen
  • De afwijkingsmogelijkheden (voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
  • De koppeling van stedenbouwkundige vergunning/melding en milieuvergunning/melding
  • Recente rechtspraak (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
  • De conceptnota dd. 23/12/2011 inzake de invoering van de omgevingsvergunning

Spreker
Mr. Mario Deketelaere, Advocaat Baker & McKenzie, lector Karel de Grote Hogeschool, gastprofessor Lessius Hogeschool en lesgever Postacademische Opleidingen KU Leuven en Postgraduaat in de Vastgoedkunde KU Leuven.

Praktisch

Datum: dinsdag 29 mei 2012, van 16.00 tot 19.30 uur.

Plaats: Arenbergkasteel, KU Leuven kasteel Arenbergpark 1 - 3001 Heverlee - auditorium 01.007

Inschrijving: het inschrijvingsgeld bedraagt 120 EUR, syllabus inbegrepen. Alumni/studenten van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 100 EUR.
Inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier vóór 22 mei 2012. Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via email een bevestiging van inschrijving. Bij annulering van de inschrijving tot de uiterste inschrijfdatum wordt 25 EUR in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 22 mei 2012 blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

gearchiveerd onder: ,