U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen Kalender

Kalender

december 2016 | januari 2017 | februari 2017 | maart 2017 | april 2017 | mei 2017 | juni 2017 | november 2017 | lopende | worden hernomen |

december 2016

08/12/2016 -
07/02/2017
Depressie: perspectieven in diagnose en behandelingen

08/12/2016 Tweespraak: Een verenigd en slagvaardig Europa: het nieuwe Utopia?

08/12/2016 Ladies Vastgoedkunde - Governance: Lessons to be learned

10/12/2016 Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt

12/12/2016 Vermoeidheid en inflammatoir darmlijden

12/12/2016 De start van de omgevingsvergunning op 23.02.2017 - Praktische vragen en antwoorden

12/12/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - De digitale revolutie: de renaissance van een utopie

15/12/2016 Hoogsensitiviteit

19/12/2016 Lessen voor de XXIste eeuw - Chinese utopieën en Kang Youwei's Boek van de Grote Gelijkheid

20/12/2016 Ondernemers in dialoog met Dirk en Peter Vyncke

januari 2017

10/01/2017 -
07/03/2017
Medisch Frans

11/01/2017 -
11/02/2017
Leesgroep Spaanstalige literatuur

11/01/2017 Ondernemers in dialoog met Claire Tillekaerts

11/01/2017 Wat na ... Brexit? Breaking up is never easy... Economische en politieke gevolgen van een Brexit

14/01/2017 -
24/06/2017
Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

16/01/2017 -
27/03/2017
Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving (Kortrijk)

19/01/2017 Impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op het beheer van digitale persoonsgegevens

19/01/2017 Schenking van vastgoed Aspecten van civiel en fiscaal recht - Leuven

19/01/2017 Research @ KU Leuven - Bouwen aan een zorgvisie

23/01/2017 -
22/05/2017
Additive manufacturing Van rapid prototyping tot manufacturing

24/01/2017 -
07/02/2017
Corporate Real Estate Transactions - Juridische en fiscale aspecten

24/01/2017 -
16/05/2017
Getuigschrift ethisch referent. Ethiek op de werkvloer

26/01/2017 Schenking van vastgoed Aspecten van civiel en fiscaal recht - Kortrijk

26/01/2017 -
08/12/2017
Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2017

31/01/2017 Juridische aspecten van vastgoed - De inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning

31/01/2017 -
28/03/2017
Vastgoed Portfoliobeheer

februari 2017

06/02/2017 Notariaat - Fiscaliteit

07/02/2017 Bemoeizorg en beslissingsbekwaamheid

09/02/2017 -
18/05/2017
Financiële en fiscale aspecten van vastgoed - Kortrijk

13/02/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - Kunnen we voedselzekerheid voor 10 miljard mensen verzekeren?

13/02/2017 Themis - Personen- en Familierecht

14/02/2017 Juridische aspecten van vastgoed - De inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning

16/02/2017 Ondernemers in dialoog met Guido Vandermarliere

18/02/2017 -
18/03/2017
Efficiënt presenteren Nederlands

20/02/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - Insecten in de veevoeding en de humane voeding: hype, noodzaak of kans?

20/02/2017 Terugkomdag voor vertrouwenspersonen

22/02/2017 -
15/03/2017
Leesgroep Franse literatuur

27/02/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - De magie van professor Gobelijn. De wetenschap in de publieke ruimte

maart 2017

06/03/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - Onderwijs in Congo: van paradepaardje van de missionering tot oorzaak van het postkoloniale debacle?

06/03/2017 -
27/03/2017
Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Gent

06/03/2017 -
27/03/2017
Efficiënt presenteren Engels

07/03/2017 Efficiënt presenteren Frans

08/03/2017 Wat is ... populisme? Populisme als symptoom van een democratie in crisis

08/03/2017 -
29/03/2017
Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Leuven

09/03/2017 -
18/05/2017
Praktische aspecten van Vastgoed Basiscursus voor de professional

09/03/2017 High Potentials - Aantrekken, detecteren, koesteren, triggeren en houden!

09/03/2017 Psychodiagnostiek bij kinderen. Valkuilen en hindernissen

13/03/2017 Themis - Vastgoedrecht

13/03/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - Biologie van verouderen: iedereen gezond oud?

13/03/2017 -
20/03/2017
Zorg voor welzijn

13/03/2017 -
27/03/2017
Uw voorraad: intelligenter, kostenefficiënter en sneller

16/03/2017 Fotografie@Kulak Charif Benhilima Process is as fundamental as the concept and the aesthetics

20/03/2017 Lessen voor de XXIste eeuw - Borstkanker: een ziekte met grote maatschappelijke impact

27/03/2017 Bescherming meerderjarige onbekwamen: een constructieve blik vooruit

april 2017

19/04/2017 -
10/05/2017
Leesgroep Engelse Literatuur

24/04/2017 Themis - Gerechtelijk Recht

25/04/2017 -
23/05/2017
Overnemen / overlaten van een vennootschap 2017

25/04/2017 -
30/05/2017
Vastgoedrekenen in Excel: van vastgoedwaarderen tot projectanalyse - Leuven

mei 2017

08/05/2017 Notariaat - Rechtspersoon

08/05/2017 -
29/05/2017
Verkooptraining Frans

11/05/2017 -
18/05/2017
Boekhouding voor apothekers Apothekers in dialoog met hun raadgevers

18/05/2017 Ondernemers in dialoog met Françoise Chombar

22/05/2017 De nieuwe Wet Overheidsopdrachten & zijn uitvoeringsbesluiten - Toelichting van de belangrijkste nieuwigheden

juni 2017

08/06/2017 -
22/06/2017
Basiscursus Investeringsanalyse, financiële planning en waardering als managementtool

november 2017

06/11/2017 -
04/12/2017
Getuigschrift gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen

Lopende opleidingen:

Opleidingen die hernomen worden: