U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen Kalender

Kalender

januari 2015 | februari 2015 | maart 2015 | april 2015 | mei 2015 | oktober 2015 | lopende | worden hernomen |

januari 2015

10/01/2015 -
09/05/2015
Zakelijk Duits - Engels - Frans (Kortrijk)

13/01/2015 -
17/03/2015
Juridische aspecten van vastgoed. Ruimtelijke ordening en omgeving (Kortrijk)

13/01/2015 -
05/05/2015
Ethiek op de werkvloer. Getuigschrift referentiepersoon ethiek

14/01/2015 -
01/04/2015
Financiële en fiscale aspecten van vastgoed - Kortrijk

14/01/2015 -
06/05/2015
Zakelijk Duits - Engels - Frans (Leuven)

19/01/2015 Terugkomdag voor vertrouwenspersonen

20/01/2015 -
10/02/2015
Risico's van vastgoedprojecten in bouw en exploitatie - Leuven

28/01/2015 -
11/02/2015
Professional Meetings Real Estate - Winkelvastgoed. Bedreigen de clicks de bricks?

29/01/2015 -
11/12/2015
Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2015

29/01/2015 -
12/03/2015
Versterk je bedrijf, leer innoveren

februari 2015

03/02/2015 -
24/02/2015
Real Estate in Excel Basiscursus vastgoedrekenen - Leuven

03/02/2015 -
03/03/2015
Hardwarebegrippen voor softwareontwikkelaars

04/02/2015 -
01/04/2015
Vastgoed Portfoliobeheer. Buy, sell of hold?

05/02/2015 -
11/06/2015
Human Centered Design - Methodes voor mensgericht ontwerp

05/02/2015 Broodje Vastgoed - Communiceren over duurzaamheid Gent

09/02/2015 -
23/02/2015
Actualia milieuwetgeving Recente wijzigingen in de milieuwetgeving praktisch toegelicht

09/02/2015 Themis -Economisch Recht

09/02/2015 Lessen voor de XXIste eeuw - De dood van de literatuur? Brugge

09/02/2015 Notariaat Rechtspersoon

09/02/2015 Lessen voor de XXIste eeuw - De dood van de literatuur? Kortrijk

10/02/2015 Ondernemers in dialoog met Dirk Ghekiere

10/02/2015 -
24/03/2015
Huidaandoeningen

11/02/2015 Zorgen voor een nieuw zorgbeleid

16/02/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Bouwen is nog geen bouwkunst - Kortrijk

18/02/2015 Supergeleiding: van ontdekking tot toepassing. Wetenschapsavond 2015

23/02/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Leren van Tissergate - Kortrijk

24/02/2015 -
12/03/2015
Is democratie een utopie? Een zoektocht naar maatschappelijke gelijk(waardig)heid

24/02/2015 Mogelijkheden en grenzen van vroegtijdige zorgplanning

26/02/2015 Broodje Vastgoed - Tendensen op de Brusselse kantorenmarkt, focus op de Europese wijk

26/02/2015 -
07/05/2015
Praktische aspecten van Vastgoed. Basiscursus voor de professional

26/02/2015 Rond de tafel met Miek Scheepers Seksualiteit bij mensen met een beperking: van taboe naar volwaardige zorg

maart 2015

02/03/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Toerisme en erfgoed: zijn er grenzen aan toeristische ontwikkeling? Brugge

02/03/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Toerisme en erfgoed: zijn er grenzen aan toeristische ontwikkeling? Kortrijk

02/03/2015 Het bewijs in burgerlijke zaken

05/03/2015 Ladies Lunch Vastgoedkunde - Financiering van zorgvastgoed: uitdagingen en opportuniteiten

09/03/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Total Workplace Innovation: het paradigma dat de arbeidsplaats zal veranderen - Kortrijk

10/03/2015 Fotograaf Jimmy Kets praat over zijn werk

11/03/2015 -
01/04/2015
Psychogerontologie

16/03/2015 Themis - Bijzondere overeenkomsten

16/03/2015 Lessen voor de XXIste eeuw Nieuwe kankertherapieën vanuit een historisch perspectief op weg naar een behandeling op maat - Kortrijk

17/03/2015 Sociale bescherming in een geglobaliseerde wereld - Knooppunt

17/03/2015 -
24/03/2015
Vastgoedfinanciering Leuven

23/03/2015 Lessen voor de XXIste eeuw - Wetenschappelijke fraude en twijfelachtige onderzoekspraktijken - Kortrijk

23/03/2015 Lessen voor de XXIst eeuw Wetenschappelijke fraude en twijfelachtige onderzoekspraktijken - Brugge

24/03/2015 Ondernemers in dialoog met Michel Delfosse

25/03/2015 -
01/04/2015
Apothekers in dialoog met hun raadgevers. Boekhouding voor apothekers

april 2015

02/04/2015 -
02/04/2015
Geluk: maakbaar of hype?

02/04/2015 Broodje Vastgoed - Werking en samenwerking stadsontwikkelingsbedrijf Gent

21/04/2015 Ondernemers in dialoog met Thierry Vandererfven

23/04/2015 Rond de tafel met dr. Emmanuel Nelis De rozenstruik

28/04/2015 -
26/05/2015
Overnemen/overlaten van een vennootschap

mei 2015

04/05/2015 Notariaat Fiscaal

11/05/2015 Themis - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

18/05/2015 Fraus omnia corrumpit in het privaat- en verzekeringsrecht in kaart gebracht

oktober 2015

06/10/2015 -
20/10/2015
Real Estate in Excel Basiscursus vastgoedrekenen - Kortrijk

13/10/2015 Terugkomdag voor ethisch referenten

22/10/2015 Rond de tafel met Ronny Delrue en Erik Thys - De hersenvreter

Lopende opleidingen:

Opleidingen die hernomen worden: