U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Psychogerontologie - Kortrijk

Psychogerontologie - Kortrijk

Meer weten?‎
van 26/01/2012 tot 24/05/2012
Jean-Pierre Baeyens
Johan Flamaing
Lieve Lemey
Lucas Van de Ven

Doelstellingen

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zullen werknemers binnen de gezondheidszorg steeds meer te maken krijgen met ouderen. Deze opleiding biedt een heterogeen en multidisciplinair inzicht in het ouder worden vanuit een biopsychosociaal perspectief.

Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • Waarom worden we ouder?
 • Hoe kenmerken psychopathologische stoornissen zich bij ouderen?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er te onderscheiden?
 • Welke specifieke professionele houding kan worden aangenomen in het contact met ouderen?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op psychologen en psychotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal assistenten, (thuis)verpleegkundigen, managers en leidinggevenden binnen zorginstellingen.

Programma

Er worden vier contactsessies georganiseerd waarbij onze deskundigen bijkomende toelichting geven en in interactie gaan met de deelnemers. Deze docenten lichten het thema toe vanuit hun eigen ervaring en expertise.

Contactsessie 1 - Veroudering
Door prof.dr. Johan Flamaing, MD, PhD, Adjunct - kliniekhoofd, Dienst Geriatrie, UZ Leuven

 • Succesvolle, normale en pathologische veroudering
 • De klinische praktijk
 • De wetenschap

Contactsessie 2 - Het ouder wordende lichaam
Door prof.dr. Jean-Pierre Baeyens, geriater, Université de Luxembourg

 • Normale veroudering
 • Motorische en sensorische stoornissen
 • Dementie en cognitieve stoornissen
 • Slaapstoornissen

Contactsessie 3 - De ouder wordende geest
Door dr. Lieve Lemey, ouderenpsychiater, Departement psychiatrie-psychosomatiek, AZ Sint-Jan Brugge

 • Normale veroudering
 • Depressie en angst
 • Verslaving
 • Psychose

Contactsessie 4 - Veroudering in sociale context
Door Lucas Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, Afdeling psychiatrie, Sint-Raphaël UZ Leuven

 • Normale veroudering
 • Depressie en angst
 • Verslaving
 • Psychose

INHOUD

 • Demografie en theorievorming rondom de normale, succesvolle en pathologische veroudering
 • Psychogerontologische thema’s op het gebied van de neuropsychologie, psychopathologie en sociale gerontologie
 • Diagnostische methoden binnen de psychogerontologische hulpverlening
 • Psychologische interventies en therapeutische behandelmogelijkheden voor ouderen
 • Vaardigheden voor psychodiagnostiek en behandeling bij ouderen
 • Gebruik van ICT-applicaties en e-mental health.

DOCENTEN

Er worden vier contactsessies georganiseerd waarbij de volgende deskundigen bijkomende toelichting geven en in interactie gaan met de deelnemers:

 • prof.dr. Johan Flamaing, MD, PhD, Adjunct- kliniekhoofd, Dienst Geriatrie, UZ Leuven
 • prof.dr. Jean-Pierre Baeyens, geriater, Université de Luxembourg.
 • dr. Lieve Lemey, ouderenpsychiater, Departement psychiatrie-psychosomatiek, AZ Sint-Jan Brugge.
 • Lucas Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, Afdeling psychiatrie, Sint-Raphaël UZ Leuven.
  Deze docenten lichten het thema toe vanuit hun eigen ervaring en expertise.

STUDIEMATERIAAL

De docenten baseren zich op het zelfstudiepakket Psychogerontologie van de Open Universiteit Nederland. Deze cursus wordt aangeboden via een digitale leeromgeving in de vorm van een digitaal werkboek, een reader en een Engelstalig tekstboek. Het digitaal werkboek omvat literatuur, opdrachten, filmfragmenten en interviews.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de contactsessies aan de hand van dit studiemateriaal.

Organisatie

Deze opleiding wordt georganiseerd door Dienst Postacademische Vorming van de K.U.Leuven Kulak en de dienst Media en Leren van de K.U.Leuven.

De opleiding wordt via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en Leuven. De dienst Media en Leren van de K.U.Leuven en de K.U.Leuven Campus Kortrijk beschikken daartoe over kwaliteitsvolle videoconferentiefaciliteiten.

Praktisch

Videoconferentie
De opleiding wordt via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en Leuven door de Dienst Media en Leren van de K.U.Leuven en de K.U.Leuven Kulak.

Data:
Donderdag 26 januari 2012
Donderdag 8 maart 2012
Donderdag 19 april 2012
Donderdag 24 mei 2012

Tijdstip: van 18.30 tot 21.00 uur. Ontvangst vanaf 18.00 uur met drank en broodjes.

Locatie: : Dienst Postacademische Vorming - K.U.Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk

Attest van deelname
Na afloop ontvangen de deelnemers een attest van deelname. Daarnaast kan er bij de Open Universiteit deelgenomen worden aan een afsluitend tentamen. Geslaagden ontvangen een cursuscertificaat van de Open Universiteit.

Inschrijven: door het inschrijvingsformulier online in te vullen voor 6 januari 2012.

Inschrijvingsprijs: deelname kost 435 euro. Hierin is het studiemateriaal, catering en deelname aan contactsessies inbegrepen.
Bij annulering voor de uiterste inschrijfdatum wordt 10% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 19 december 2011 blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidingscheques voor werknemers (meer info vindt u hier ) en betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier).

Verwante opleidingen
Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen 05-10-2015
Proprioceptief deficiet bij lage rugpijn: een perifeer én centraal probleem! 13-10-2015
Ethische evoluties in de evoluerende zorg 13-10-2015
Terugkomdag voor ethisch referenten 13-10-2015
Tumoren in het kleine bekken 15-10-2015
Leerplatform HRM Ziekenhuizen Werken met mensen in ziekenhuizen 19-10-2015
Infecties van longen en lagere luchtwegen 26-10-2015
Infectieziekten: Nieuws? Antibiotica in 2015 - Kwalitatief antibioticabeleid in de ambulante en ziekenhuispraktijk in een tijd van toenemende resistentie 27-10-2015
Psychiaters nodigen uit: Ronny Delrue en Erik Thys - De hersenvreter 29-10-2015
Infectieziekten: Overweldigende infecties - Wat is er nieuw in de diagnostiek en behandeling van infectieuze endocarditis en ernstige sepsis? 24-11-2015
Loslaten. Anders leren omgaan met piekeren 26-11-2015
Lessen voor de XXIste eeuw - Als suïcide een maatschappelijk probleem is, waarom behandelen we het dan als een klinisch probleem? 30-11-2015
Psychiaters nodigen uit: Dr. An Mariman "Abnormale moeheid" 10-12-2015
Lessen voor de XXIste eeuw - Nieuwjaarsrecepties, studentencantussen en alcoholverslaving 14-12-2015
Terugkomdag voor vertrouwenspersonen 18-01-2016
Ethiek op de werkvloer Getuigschrift referentiepersoon ethiek 19-01-2016
Infectieziekten: Infecties in de lift! - Wat moet de huisarts/specialist weten over de ziekte van Lyme en HIV-zorg? 26-01-2016
Infectieziekten: To vaccinate or not to vaccinate? - Preventiebeleid voor de bevolking en de zorgverlener: vaccinaties en postexposure profylaxe 23-02-2016
Lessen voor de XXIste eeuw - Opgroeien in een seksuele mediacultuur. De impact van seksualisering en pornificatie op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten 29-02-2016
Lessen voor de XXIste eeuw - Topsporters wetenschappelijk begeleiden: op zoek naar het kleinste verschil 07-03-2016
meer ...